விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் பொன்னாலைக்கு சிறப்பிடம் உண்டு: விந்தன் கனகரட்ணம்

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் பொன்னாலைக்கு சிறப்பிடம் உண்டு. தேசியத் தலைவரின் முதலாவது துப்பாக்கி வேட்டு முழங்கிய இடம் இது. இங்குள்ள மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதுடன் இந்த இடத்தையும் அபிவிருத்தி செய்யவேண்டும் என வட மாகாண சபை உறுப்பினரும் தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கத்தின் நிதிச் செயலருமான விந்தன் கனகரட்ணம் தெரிவித்தார்.

பொன்னாலை வரதராஜப் பொருமாள் வித்தியாசாலையின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா 14.07.2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற போது பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

வித்தியாலய அதிபர் தி. மோகனபாலன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் அவர் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில், மாணவர்களின் கல்விக்கு எது தடையாக இருக்கின்றதோ அதைக் களைய வேண்டும். அப்போதுதான் மாணவர்களால் சிறப்பாகக் கல்வி கற்க முடியும். வறுமையைக் காரணம் காட்டி எந்தவொரு மாணவனும் கல்வியில் இருந்து இடைவிலக முடியாது.

பாடசாலையில் ஒரே வகுப்பில் வசதியானவர்களின் பிள்ளைகளும் கல்வி கற்கும் அதே வேளை வறுமைக்கோட்டுக்கு உட்பட்டவர்களின் பிள்ளைகளும் கல்வி கற்கின்றனர். வசதியான பிள்ளைகளைப் பார்த்து அவனைப் போன்ற வசதி வாய்ப்புக்கள் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை என வறுமைக்கோட்டுக்கு உட்பட்ட மாணவன் ஏங்கக் கூடாது.
இவ்வாறு ஏங்குகின்ற மாணவர்களின் ஏக்கத்தைப் போக்க அரசியல்வாதிகள் முன்வரவேண்டும். இவ்வாறான மாணவர்களை நோக்கியதாகவே எனது சேவைகள் அமைந்திருக்கின்றன. அரசு இலவச சீருடைகளை வழங்கினாலும் அவர்களின் இதர தேவைகளை நாம் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்.

பொன்னாலை வரதராஜப் பெருமாள் வித்தியாசாலையைப் பொறுத்தவரை தரம் 9 வரையுள்ள இந்தப் பாடசாலையை க.பொ.த. சாதாரண தரம் வரை தரமுயர்த்த பாடசாலை சமூகம் ஆர்வமாக உள்ளது. அப்படி தரமுயர்த்தினால் கிராமப்புறங்களில் உள்ள மாணவர்கள் கல்வியில் இடைவிலகல் இல்லாமல் சாதாரண தரக் கல்வியைப் பெற முடியும் என அவர்கள் நம்புகின்றனர்.

அவர்களின் நம்பிக்கை வீண் போகக்கூடாது. இந்தப் பாடசாலையைத் தரமுயர்த்துவதற்கு உரிய தரப்புக்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ளேன். இந்தப் பிரதேச மாணவர்களை எதிர்காலத்தில் நல்லவர்களாக மாற்றும் பொறுப்பில் நானும் இணைந்து கொள்கின்றேன் என்றார்.

மேலும், பொன்னாலை என்ற இடம் ஒரு காலத்தில் சர்வதேச ரீதியாகப் பேசப்பட்டது. இந்த இடம் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும் என நாம் ஆர்வமாக இருந்தோம். அதே போல எமது புலம்பெயர் நண்பர்களும் ஆர்வமாகக் கேட்பார்கள். பின்னர் நேரில் வந்து பார்த்துப் பெருமையடைந்தோம். அத்தகைய பெருமை மிகு இந்த இடத்திலுள்ள மக்கள் தற்போது மீளக் குடியேறியுள்ளனர். இந்த இடத்தை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறினார்.

இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக சங்கானை கோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர் திரு. சூ. நோபேட் உதயகுமார் அவர்களும், கௌரவ விருந்தினராக வித்தியாலய பழைய மாணவியும் வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்கள சேவைக்கால நடன ஆசிரிய ஆலோசகருமான திருமதி ஸ்ரீதேவி கண்ணதாசன் அவர்களும் மற்றும் விருந்தினராக மூத்த ஊடகவியலாளரும் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க செயலாளருமாகிய திரு. பொன்ராசா அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b