மே 18 2009எனப்படும் இசைப் பிரியா படுகொலை சம்பவ படத்துக்கு கனடாவில் பலத்த எதிர்ப்பு:

போர்க்களத்தில் ஒரு பூ – மே 18 2009 – என்ற மாற்று பெயரில் ஊடகவியலாளர்களுக்கு என கனடாவில் தொலைக்காடசி பெட்டியில் காண்பிக்கப்பட்டது. உள்ளுடன் ஒன்றுதான் முன்னர் மோதகமாக வந்தது மீண்டும் கொழுக்கட்டை வடிவில் போர்க்களத்தில் ஒரு பூ வந்துள்ளது. குடும்பத்தார் மற்றும் புலம்பெயர்தமிழர்களது எதிர்ப்பால் மீண்டும் கொழுக்கட்டை வடிவில் வந்துள்ள இப்படத்தில் இசைப்பிரியாவும் அவரது கணவரும் காதல் செய்வது கற்பனைச்சித்திரமாக ஒரு நீள் திணிப்பு காணப்படுகிறது. மேலும் பல காட்சிகள் ஏற்புடையன அல்ல எனவும் தெரிவித்துள்ள ஊடகவியலாளர்கள். இசைப்பிரியாவின் தாயார் மற்றும் சகோதரிகளது எதிர்ப்புகள் உள்ளவரை இப்படத்தினை வெளியிட முடியாது எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

பட காட்ச்சிப்படுத்தல் ஊடகவியலாளர்களுக்கு என கூறப்பட்டது ஆனால் வேறும் பலர் உட்பட கனடாவிலுள்ள தமிழ் அமைப்புகளான CTC TGTE பிரதிநிதிகளும் வந்திருந்தனர். அவர்களது வாய்க்கள் கட்டப்பட்டிருந்தது.!! படம்பற்றிய கருத்து எதையும் அவர்கள் கூறவில்லை. புலிகளது ஆயுத மௌனிப்போடு புலம்பெயர் அமைப்புகளது வாய்களும் கட்டப்பட்டுள்ளதா என சிலர் முணுமுணுத்தனர்.

இராணுவ கற்பழிப்பு படுகொலையில் இசைப்பிரியா ஒருமுறைதான் படுகொலை செய்யப்பட்டார். தமிழின விடுதலை – வரலாற்று பதிப்பு – முள்ளிவாய்க்கால் அவலம் வெளியே போகவேணும் என்று ஏதோ எல்லாம் சொன்னார் அதன் இயக்குனர். ஆனால் உப்புச் சப்பில்லாத சினிமா கலப்புகளும் கற்பனைத் திணிப்புகளுமாக அன்புத்தங்கை இசைப்பிரியா தொடர்ந்தும் கற்பழிக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாள். என்னும் எத்தனைதரம் இசைப்பிரியா கதை மாறி மாறி வருமோ தெரியாது என்று ஊடகவியலாளர்கள் பலர் பட இயக்குனர்மீது காட்டம் வெளியிட்டனர்.

இன்று பலர் சொல்வது போல இயக்குனர் கணேசனும் 1985 முதல் தலைவர் பிரபாகரனுடன் தனக்கு தொடர்பு இருந்ததாக சொல்லி புளுகினார். ஐந்து இலட்ஷம் டொலர்கள் படத் தயாரிப்பிற்கு செலவு என்கிறார் . இன்றும் இசைப்பிரியாவின் அம்மா அழுதுகொண்டு கேக்கிறார் தனது மகளது பெயரால் அல்லது படுகொலை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் வெளிவர துடிக்கும் இத்திரைப்படத்தை தடை செய்யுங்கள் எனதுமக்களது படுகொலை சம்பவத்தால் சிலர் பணம் சம்பாதிக்க முயல்கிறார்கள் என்பதே.

படத்தை பாருங்கள் என நான் சொல்லமாடடேன். ஆனால் பார்த்தித்தீர்களானால்.. உங்களுக்கு இலங்கை அரசுமீதோ அதன் இராணுவம் மீதோ கோபம் ஏற்படுவதிலும் பார்க்க பன்மடங்கு படத்தின் இயக்குனர்மீதும் அவருக்கு பின்னால் பதுங்குவோர் மீதும் எல்லையற்ற வெறுப்பு வரும் என எமது கனேடிய செய்தியாளர் குணா தனது முகப்புத்தகத்தில் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

இப்படம் கனடாவில் திரை இடுவதற்கு ஆதரவு கொடுக்கப்போவதில்லை என சமூக நலன்விரும்பிகள் பலரும் தமது எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். இயக்குனர் பல பொய்களை படத்திலும் கூறுகிறார் நேரிலும் கூறுகிறார் என்பது வெளிப்படை. படத்தின் கதைகளில் கற்பனைகள் அதிகம் அதிகத்திலும் அதிகம். ஈழத்தில் நடைபெற்ற 30 வருட கால உரிமைப்போரும் அதன் வலிகளும் உயிர்ப்பலிகளும் அர்பணிப்புகளும் கற்பனைகள் அல்ல என கனேடிய தமிழ் பெண்கள் அமைப்பு ஒன்றின் பிரதானிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இப்படத்தின் இயக்குனர் இசைப்பிரியாவினது தாயாருடன் நேரில் சென்று கதைத்து பேசி அவர்களது ஒத்தாசையுடன் படத்தை வெளியிடுவதே சிறந்த தீர்வாக அமையும் .

இத்திரைப்பட இயக்குனர் கணேசன் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஈழத்தமிழர்கள் சார்பான ஆதரவுத்தளத்தில் முன்னின்று உழைத்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, அவரது இன உணர்வுகளுக்கு நாம் மதிப்பளிக்கும் அதேவேளை இத்திரைப்படம் சார்ந்த சச்சரவுகளை தீர்க்கும் முகமாக இசைப்பிரியாவின் தாயாருடன் அவரை சந்திப்பை மேற்கொண்டு தீர்வு காணும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இசைப்பிரியாவின் தாயார் கண்ணீர்மல்கி எதிர்ப்புகளை தெரிவித்துக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஊடகர்களாகிய நாம் அதை கடந்து செல்லமுடியாத நிலைக்கு தள்ளப் பட்டிருக்கிறோம் என்பதே எமது நிலைப்பாடு..

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b