நாடாளுமன்றத்தைக் கலைத்த ஜனாதிபதியின் வர்த்தமானி இடைநிறுத்தம்; நாளை வரை நீடிப்பு

நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து, ஜனாதிபதியினால் விடுக்கப்பட்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை, தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தி, உயர்நீதிமன்றத்தினால், இன்று (07) வரையிலும், கடந்த 13 ஆம் திகதியன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த உத்தரவு நாளை (08) வரையிலும் நீடிக்கப்பட்டது.

தொடர்ச்சியாக மூன்று நாள்கள் இடம்பெற்ற விசாரணைகளை அடுத்தே, இந்த தடையுத்தரவை, ஏழு நீதியசர்கள் கொண்ட குழாம், நேற்று(06) மாலை நீடித்தது.

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் கட்டளைக்கமை, நாடாளுமன்றம் நவம்பர் மாம் 9ஆம் திகதி இரவு கலைக்கப்பட்டு, அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலும் வெளியிடப்பட்டது.
ஜனாதிபதியின் அந்தத் தீர்மானத்துக்கு எதிராக, அடிப்படை உரிமை மீறல் மனுக்கள் 13உம், அந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக, 5 அடிப்படை உரிமை மனுக்களும் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

அந்த மனுக்களை ஆராய்ந்த பிரதம நீதியரசர் தலைமையிலான மூவரடங்கிய குழாம், ஜனாதிபதியின் அந்த அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை, டிசெம்பர் மாதம் 07ஆம் திகதி வரையிலும் (இன்று வரையிலும் ) தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தி, கடந்த 13 ஆம் திகதி உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரணை செய்வதற்கு முழு நீதியரசர்கள் குழாமை நியமிக்குமாறு அன்றிருந்த அரசாங்கம் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தது.

அந்த மனுக்கள், பிரதம நீதியரசர் நளீன் பெரேரா, நீதியரசர்கள் பிரசன்ன ஜயவர்தன, பிரியந்த ஜயவர்தன ஆகியோரடங்கிய குழாம் முன்னிலையில் நவம்பர் 23 மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளில் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டே ஏழு நீதியசர்களை நியமிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது.

அதனடிப்படையில், பிரதம நீதியரசர் நளீன் பெரேரா, தனது தலைமையில் பிரசன்ன ஜயவர்தன, பிரியந்த ஜயவர்தன, புவனெக்க அலுவிஹாரே, விஜித் மலல்கொட, சிசிர டி அஃப்ரூ மற்றும் முதுரூ பெர்ணான்டோ ஆகிய நீதியரசர்களை நவம்பர் 26 ஆம் திகதி நியமித்தார்.

இதேவேளை, மேற்படி மனுக்களை ஏற்கெனவே பரிசீலனைக்கு எடுத்துகொண்ட மூன்று நீதியரசர்கள் குழாம், அறிவித்திருந்ததன் பிரகாரம், டிசெம்பர் 4 ஆம் திகதி தொடக்கம் நேற்று (06) வரை தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்களுக்கு, ஏழு நீதியசர்கள் குழாம் முன்னிலையில் ஆராயப்பட்டது.

அந்த விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை சவாலுக்கு உட்படுத்தி, அதற்கு எதிராக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு, அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ், ஸ்ரீ லங்க முஸ்லிம் காங்கிரஸ் மற்றும், பல சிவில் அமைப்புகள் உள்ளடங்களாக, 13 ​அடிப்படை உரிமை மனுக்கள், கடந்த 12 ஆம் திகதி தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இதேவேளை, வர்த்தமானிக்கு ஆதரவாக, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனக் கட்சியின் தலைவர் ஜீ. எல். பீரிஸ், சட்டத்தரணி பிரேமநாத் சீ. ​தொலவத்த, பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன, அமைச்சர்களான உதய கம்மன்பில, வாசுதேவ நாணயக்கார ஆகியோர் 5 மனுக்களை கடந்த 13ஆம் திகதியன்று தாக்கல் செய்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மனுக்கள் மீதான விசாரணையின் போது, கடந்த இரண்டு நாட்களாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்த சட்டமா அதிபர் ஜயந்த ஜயசூரிய, ஜனாதிபதியால் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்த விவகாரத்தை கையாள முடியாது.

அதன் காரணமாக நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பிலான வழக்கிலிருந்து நீதிமன்றம் வெளி​யேறவேண்டும் எனக் கோரியிருந்தார்.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b