சைட்டத்தை மூடாவிட்டால் சாகும் வரை போராடுவோம்

மாலபே தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியை முழுமையாக மூடுமாறு கோரி அனைத்து பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட  மாணவர்களினால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சைட்டத்தை மூடுமாறு கோரி எதிர்வரும் 6 ஆம் திகதி மருத்துவ பீட மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் சாகும் வரையிலான உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கவுள்ள நிலையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று இரவு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சைட்டத்தை மூடாவிட்டால் சாகும் வரை போராடுவோம்

மாலபே தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியை இரத்துச் செய்யுமாறு கோரி மருத்துவ பீட மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் நாளை மறுதினம் முதல் சாகும்வரையிலான உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் தமது பெற்றோர்களினால் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள சாகும்வரையிலான உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு வெளியிடும் வகையிலேயே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.

கொழும்பு-பொரளையை அண்மித்த பகுதிகளில் இடம்பெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன மற்றும்  உயர் கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல ஆகியோரின் உருவ பொம்மைகளை எரித்து  மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது கைகளில் தீப்பந்தங்களை ஏந்தியவாறு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் காணப்பட்டனர்.

சைட்டத்தை மூடாவிட்டால் சாகும் வரை போராடுவோம்

ஆர்ப்பாட்டத்தில்  ஈடுபட்ட மாணவர்கள் “பெற்றோர்களின் உயிரை பலியிடாதே“ “சைட்டம் கல்லுாரியை மூடு“ போன்ற வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாதைகளை ஏந்தியவாறும்  “திருட்டு சைட்டத்தை இல்லாதொழிக்கவும்“ “பெற்றோரை காப்பாற்றுங்கள்“ போன்ற கோசங்களையும் எழுப்பியவாறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அத்தோடு சைட்டம் தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் உருவங்களை வரைந்த பதாதைகளையும் ஏந்திச் சென்றனர்.

இதேவேளை, சைட்டம் எனப்படும் மாலபே தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, அதனை மூடுமாறு கோரி நாட்டின் பல பாகங்களிலும் தொடர் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அத்துடன் சைட்டம் விவகாரத்திற்கு அரசாங்கம் உடனடியாக தீர்வு காணுமாறு கோரி அனைத்து பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட மாணவர்கள் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை மேற்கொள்ளவிருந்த நிலையில் சைட்டம் பல்கலைக்கழகம் கலைக்கப்பட்டிருந்தது.

சைட்டத்தை மூடாவிட்டால் சாகும் வரை போராடுவோம்

மாலபே தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியானது கலைக்கப்படுவதுடன், அதனை சட்ட ரீதியாக இலாபம் ஈட்டாத நிறுவனமாக மாற்றுவதாக அரசாங்கம் அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டிருந்தது.

அத்துடன், மாலபே தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியானது உயர் கல்வி அமைச்சு மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கண்காணிக்கப்படும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

எனினும் அரசாங்கத்தின் முடிவினை ஏற்றுக்கொள்ளாத அனைத்துப் பல்கலைக்கழக  மருத்துவ பீட மாணவர்கள் மீண்டும் தமது எதிர்ப்பினை வெளியிட்டனர்.

சைட்டத்தை மூடாவிட்டால் சாகும் வரை போராடுவோம்

மாலபே தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியை மூடுவது மட்டுமே இதற்கான சிறந்த முடிவு என்பதை வலியுறுத்தினர்.

இந் நிலையில் சைட்டம் கல்லுாரியை மூடாவிட்டால் சாகும் வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்  போவதாக பெற்றோர்கள் கூறியதையடுத்தே நேற்று இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b