மரணங்கள் புதைந்து கிடந்த தேசத்தில் மக்கள் பணியில் ஈ.பி.டி.பி (16)

ஆம்! பயணத்தில் ஈடுபட முடியாது என்று பயணத்தடை விதிக்கப்பட்ட ஐரிஸ்மோனா நின்றுபோகஇ தீவகத்திற்கான ஒட்டுமொத்த உணவுச் சேவையையும் தாரா என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த உணவுக் கப்பலே மேற்கொள்கிறது.

அந்நேரத்தில் அதற்கும் சோதனை எம் தலைவனுக்கும் சோதனை உணவுக் கப்பல் தாரா வடிவத்தில் வந்தது. அந்தக் கடற்பயணத்தில் கடல்கொந்தளிப்புக்குள் அகப்பட்ட தாரா தரைதட்டமுடியாமல் மூழ்கிவிடுகிறது.

தலைவர் சந்தித்த இமாலய பிரச்சினைகளுள் உணவுக் கப்பல் மூழ்கியதும் தீவக மக்களின் உணவு வழங்கல் கேள்விக்குள்ளாகிறது. தலைவர் அனைத்து கப்பல் நிறுவனங்களையும் தொடர்புகொள்கிறார். யுத்தம் நடக்கும் பூமியல்லவா? யார்தான் வருவார் சேவை செய்ய எம்மைத் தவிர.

ஆம்! காப்புறுதி நிறுவனங்கள் கப்பலுக்குக் காப்புறுதி வழங்க மறுக்கிறது. அதைக் காரணம்காட்டி தீவக உணவு வழங்கலை கப்பல் நிறுவனங்களும் மறுக்கிறது. தலைவர் அவர்கள் தனது தற்துணிவில் எவ்வளவோ சிரமத்திற்கு மத்தியில் இரண்டு கப்பல்களை ஒருவாறாக உணவு வழங்கலுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். தீவக மக்களும்இ தலைவரும் தோழர்களும் நிம்மதிப் பெருமூச்சை விடுகிறார்கள்.

உணவு எவ்வாறு தீவக மண்ணிற்குத் தேவையாக இருந்ததோஇ மருத்துவமும் அவ்வாறே தீவக மண்ணிற்குத் தேவையான ஒன்றாக இருந்தது. நெடுந்தீவு மண்ணில் நிரந்தரமாகத் தங்கியிருந்த வைத்திய கலாநிதி யோகேஸ்வரனும்இ வைத்திய கலாநிதி யாழினியும்இ அவர்களுடைய மருத்துவ குழாமும் நெடுந்தீவு மண்ணிலிருந்து அம்மக்களுக்கு அளப்பரிய சேவைகள் ஆற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள்.

நயினாதீவு வைத்தியசாலையில் வைத்திய கலாநிதி அருணா அவர்களும் அளப்பரிய சேவையினை ஆற்றிக்கொண்டிருந்தார். இதர தீவுகளான காரைநகர் அனலைதீவு எழுவைதீவு ஊர்காவற்துறை புங்குடுதீவு வேலணை போன்ற இடங்களில் வாழ்ந்த மக்களுக்கான மருத்துவ சேவையானது மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலேயே காணப்பட்டது.

ஊர்காவற்துறைஇ காரைநகர்இ புங்குடுதீவு வேலணை அனலைதீவு எழுவைதீவு இவை அனைத்திற்குமான மருத்துவ சேவையினை ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் மருத்துவப் பிரிவினரே செய்ய வேண்டிய கட்டாய சூழல் நிலவியிருந்தது. மருத்துவ சேவை செய்வதற்காக தோழர்கள் தயாராக இருந்த பொழுதிலும் மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு அச்சேவைகளை வழங்குவதில் தாமதங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தன.

அக்காலப் பகுதியில் குருதிச்சோகை நோயினாலும்இபாம்புக்கடியினாலும் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் அதிகமாகக் காணப்பட்டார்கள். இத்தருணத்தில் செயலாளர் நாயகம் அவர்கள் மீண்டுமொரு வரலாற்றில் மைல்கல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த முடிவினை எடுக்கிறார்.

எமது தோழர்களுக்கும்இ தோழர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் உணவுஇ உடை போன்றவற்றிற்கான நிதியிலிருந்தும்இ இதர நிர்வாக நிதியிலிருந்தும் பணத்தை ஒதுக்கிஇ தலைமைப் பணிமனையில் மருத்துவ தொடர்பாளராக இருந்த தோழர் வலண்டயன் ஊடாக போதுமான மருத்துவப்பொருட்கள் தீவகத்தை நோக்கி மக்களுக்காக அனுப்பப்படுகிறது.

அத்துடன் நின்றுவிடாது தோழர் மதன் அவர்கள் தீவகங்களுக்கான மருத்துவ முகாமை விஸ்தரிக்குமாறு மருத்துவப் பிரிவுக்குக் கட்டளையிடுகிறார். அதன்பின்னர் என்னுடைய தலைமையில் அனலைதீவுஇ எழுவைதீவு காரைநகர்இ வேலணை புங்குடுதீவு என மருத்துவ முகாம்கள் விஸ்தரிக்கப்படுகின்றன.

ஊர்காவற்துறை அரச வைத்தியசாலையிலும் அனலைதீவு அரச வைத்தியசாலையிலும்இ புங்குடுதீவு அரச வைத்தியசாலையிலும் சுமூகமானதோர் நிலைமை திரும்பி சுகாதார அமைச்சினால் வைத்தியர்கள் நியமிக்கப்படும் வரை என்னால் அதாவதுஇ ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியினால் நிர்வகிக்கப்பட்டது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.

அக்காலப் பகுதியில் ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியினரின் மருத்துவ முகாமை நோக்கி மக்கள் படையெடுத்த காலமது. ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் நயினாதீவுஇ அனலைதீவுஇ காரைநகர் மற்றும் இதர தீவுகளில் இருந்தும் ஊர்காவற்துறை இறங்குதுறையிலிருந்து இரண்டு உழவு இயந்திரப் பெட்டிகளும் நிரம்பிவழியுமளவிற்கு நோயாளிகள் வந்தவண்ணம் இருந்தனர்.

அதியுச்ச பாதுகாப்புப் பிரதேசமாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட கரம்பொன் பிரதான தளத்திலேயே பொதுமக்களுக்கான மருத்துவ முகாமும் நடைபெற்றது. சில நோயாளர்கள் மயங்கி விழுவதுண்டு. பாம்புக் கடியினால் பாதிக்கப்படும் பொழுது அல்லது மகப்பேற்று தருவாயில் வந்து அவர்களுடைய இடங்களுக்குத் திரும்பிச் செல்வது என்பது முடியாத காரியமாகிறது.

அந்த சவாலை முறியடிப்பதற்காக எமது பிரதான தளத்திலேயே பொதுமக்களுக்கான தங்குமிட வசதிகளுடன் கூடிய சிறிய வைத்தியசாலையொன்று ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியினரால் நிறுவப்படுகிறது.

தொடரும்…..

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b