மரணங்கள் புதைந்து கிடந்த தேசத்தில் மக்கள் பணியில் ஈ.பி.டி.பி (15)

தோழர் மதன் அவர்களால் அவர்களிடத்தில் விசாரணை தொடர்கிறது. தொடரும் போது அவர்களோ தாங்கள் வேலணை இராணுவ முகாமை சேர்ந்தவர்களென சரளமான சிங்களத்தில் பதிலிறுக்கிறார்கள்.

ஒவ்வொருவரிடத்திலும் தனித்தனியாக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பிடிக்கப்பட்டவர்கள் இராணுவத்தினர்தான் என்ற ஓரளவு முடிவுக்குப் பின்னர் தொலைத்தொடர்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. எமது பாதுகாப்பு எல்லைக்குள் ஊடுருவிய எட்டு நபர்கள் எங்களால் பிடிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் தாம் வேலணை முகாமைச் சேர்ந்த இராணுவத்தினரென கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி வேலணை முகாமிற்கு அனுப்பப்படுகிறது.

அவர்களோ சிறிது நேரத்தின்பின் தொலைத்தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறார்கள். தோழர் நெல்சன் அந்தச் செய்தியை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர்களுடைய எந்தவொரு சிப்பாய்களும் தமது பகுதியைவிட்டு வெளியேறியதற்கான அனுமதியில்லை. அவர்கள் தங்களுடைய உறுப்பினர்கள் அல்லவென மறுக்கிறார்கள்.

வாகை மரத்தின் மட்குவியலில் அமர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த நபர்களோ என்ன நடக்கின்றது என்பதை அறியாமல்இ சோகமாக ஒவ்வொரு தோழனது முகத்தையும் உற்றுநோக்குகிறார்கள். வேலணை முகாமிற்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதையும் நீங்கள் அவர்களுடைய உறுப்பினர்கள் இல்லை என்பதையும் தெளிவுபடுத்தஇ அவர்களோ தாங்கள் அனுமதி எடுத்துக் கொள்ளாமல் இளநீர் குடிப்பதற்காக எமது பகுதியினுள் நுழைந்துவிட்டதாகத் தெரிவிக்கிறார்கள்.

தோழர் மதன் அவர்கள் எமது தோழர்களுடன் சற்று ஆலோசிக்கிறார். ஆலோசனையின் பின்னர் அனைவரும் மோட்டார் வண்டியில் ஏற்றப்பட்டுஇ வண்டி வேலணையை நோக்கி விரைகிறது. அந்த இராணுவ சிப்பாய்களோ தாங்கள் இராணுவத்தினர்தான் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வண்டியில் இருந்துகொண்டு உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். அவர்கள் புரிந்திருக்கவில்லை வேலணையை நோக்கித்தான் வண்டி விரைகிறது என்று. இராணுவத்தின் கட்டளை மையமான வேலணை முகாமிற்கு முன்னர் வாகனம் நின்றுகொள்கிறது.

தோழர் சிவா கட்டளை அதிகாரியின் அலுவலகத்திற்குச் செல்கிறார். சென்ற கணப்பொழுதில் அதிகாரிகள் சகிதம் தோழர் சிவா வண்டியை நோக்கி மிடுக்குடன் நடந்து வருகிறார். வந்த அதிகாரிகள் அந்த சிப்பாய்களைப் பார்க்க அவர்களோ குற்றம் கலந்த பயத்துடன் தமது அதிகாரியின் பேரைச் சொல்லி அழைக்கிறார்கள். அந்த அதிகாரிகள் கைகள் கட்டப்பட்டுஇ கொண்டுவரப்பட்டிருந்த தமது சிப்பாய்களின் நிலைகண்டு வெட்கித் தலைகுனிந்தது புரிந்துகொள்ளக் கூடியதாக இருந்தது.

நிலைமையைப் புரிந்துகொண்டு தோழர் மதன் அவர்கள் அவர்களை விடுவிக்குமாறு எமது தோழர்களுக்குக் கட்டளை பிறப்பிக்கிறார். வண்டி முகாமை நோக்கி திரும்புகிறது.

ஆம்! போர் மேகங்கள் சூழ்ந்திருந்த அந்த மண்ணில் வீரமும்இ விவேகமும் மக்கள் பணியும்இ இலக்கிய வேட்கையும் போர் இலக்கியங்களாக விரிந்து கிடந்தது என்றால் மிகையாகாது.

அந்தப் பரபரப்பான காலங்களில் கடமைகளும் இதர விடயங்களும் காத்திருந்த பொழுதிலும்இ எமது காவியத் தலைவன் தோழர் தேவா அவர்கள் எங்கள் தோழர்களை இலக்கிய வழிசெல்லவும் தடைகள் விதிக்கவில்லை. எமது இலக்கியப் படைப்புகளுக்கு உயிரோட்டமுள்ள கருத்துக்களால் மத்திரமன்றிஇ உளப்பலத்தையும் தந்து தோழர் சீலனுடைய முயற்சியிலும்இ தோழர் நிக்ஷன் மற்றும் என்னுடைய சிறியதோர் முயற்சியிலும் பாதை என்னும் மாதாந்த இலக்கிய சஞ்சிகை மலர்ந்தது அந்த யுத்த பூமியில்.

பண்டைய போர் இலக்கியங்களில் வீரர்களின் வீரவரலாறுகள் எவ்வாறு இலக்;கியப் படைப்புகளாக வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டதோ அவற்றில் ஒரு சிறுபகுதியை இந்த பாதை என்னும் சஞ்சிகை சரித்திரமாக்கியது இன்றும் எமது நினைவுகளுடன் பொக்கிஷமாக புலம்பெயர் மண்ணில் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த அந்த சஞ்சிகை காலத்தின் தேவைகருதி உயிர்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் எனது வரலாற்றுப் படைப்பை வலுவேற்றுவதற்காக தோழன் ஒருவன் அனுப்பி வைத்துள்ளான். நன்றிகள் அவனுக்கு!

மனிதர்களுடைய வாழ்வில் ஏற்றமும் இறக்கமும் இன்பமும் துன்பமும் எவ்வாறு பிரிக்க முடியாதோ அவ்வாறே தீவகமண் மகிழ்ச்சியான தருணங்களையும வேதனைகளும் சோதனைகளும் மலிந்த சந்தர்ப்பங்களையும் தந்ததுண்டு.

உணவுப் பஞ்சம் அடிக்கடி எட்டிப்பார்ப்பதுண்டு. ஐரிஸ்மோனா என்னும் உணவுக் கப்பலும் தாரா என்ற உணவுக் கப்பலும் தீவகத்தின் இரு விடிவெள்ளிகள் போல் இருந்த காலமது. எத்தனையோ வயிறுகள் குளிர்வதற்கு இந்தக் கப்பலில் கொண்டு வரப்பட்ட உணவுகளே காரணம்.

அன்று ஒருநாள் ஐரிஸ்மோனாவும் எம்மை கைவிட்டுவிட்டது.

தொடரும்…..

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.2",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b)}(this,document);',c.insertBefore(e,d),b=42===f.offsetWidth,c.removeChild(e),{matches:b,media:a}}}(a.document)}(this),function(a){"use strict";function b(){v(!0)}var c={};a.respond=c,c.update=function(){};var d=[],e=function(){var b=!1;try{b=new a.XMLHttpRequest}catch(c){b=new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}return function(){return b}}(),f=function(a,b){var c=e();c&&(c.open("GET",a,!0),c.onreadystatechange=function(){4!==c.readyState||200!==c.status&&304!==c.status||b(c.responseText)},4!==c.readyState&&c.send(null))},g=function(a){return a.replace(c.regex.minmaxwh,"").match(c.regex.other)};if(c.ajax=f,c.queue=d,c.unsupportedmq=g,c.regex={media:/@media[^\{]+\{([^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+/gi,keyframes:/@(?:\-(?:o|moz|webkit)\-)?keyframes[^\{]+\{(?:[^\{\}]*\{[^\}\{]*\})+[^\}]*\}/gi,comments:/\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\//gi,urls:/(url\()['"]?([^\/\)'"][^:\)'"]+)['"]?(\))/g,findStyles:/@media *([^\{]+)\{([\S\s]+?)$/,only:/(only\s+)?([a-zA-Z]+)\s?/,minw:/\(\s*min\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,maxw:/\(\s*max\-width\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/,minmaxwh:/\(\s*m(in|ax)\-(height|width)\s*:\s*(\s*[0-9\.]+)(px|em)\s*\)/gi,other:/\([^\)]*\)/g},c.mediaQueriesSupported=a.matchMedia&&null!==a.matchMedia("only all")&&a.matchMedia("only all").matches,!c.mediaQueriesSupported){var h,i,j,k=a.document,l=k.documentElement,m=[],n=[],o=[],p={},q=30,r=k.getElementsByTagName("head")[0]||l,s=k.getElementsByTagName("base")[0],t=r.getElementsByTagName("link"),u=function(){var a,b=k.createElement("div"),c=k.body,d=l.style.fontSize,e=c&&c.style.fontSize,f=!1;return b.style.cssText="position:absolute;font-size:1em;width:1em",c||(c=f=k.createElement("body"),c.style.background="none"),l.style.fontSize="100%",c.style.fontSize="100%",c.appendChild(b),f&&l.insertBefore(c,l.firstChild),a=b.offsetWidth,f?l.removeChild(c):c.removeChild(b),l.style.fontSize=d,e&&(c.style.fontSize=e),a=j=parseFloat(a)},v=function(b){var c="clientWidth",d=l[c],e="CSS1Compat"===k.compatMode&&d||k.body[c]||d,f={},g=t[t.length-1],p=(new Date).getTime();if(b&&h&&q>p-h)return a.clearTimeout(i),i=a.setTimeout(v,q),void 0;h=p;for(var s in m)if(m.hasOwnProperty(s)){var w=m[s],x=w.minw,y=w.maxw,z=null===x,A=null===y,B="em";x&&(x=parseFloat(x)*(x.indexOf(B)>-1?j||u():1)),y&&(y=parseFloat(y)*(y.indexOf(B)>-1?j||u():1)),w.hasquery&&(z&&A||!(z||e>=x)||!(A||y>=e))||(f[w.media]||(f[w.media]=[]),f[w.media].push(n[w.rules]))}for(var C in o)o.hasOwnProperty(C)&&o[C]&&o[C].parentNode===r&&r.removeChild(o[C]);o.length=0;for(var D in f)if(f.hasOwnProperty(D)){var E=k.createElement("style"),F=f[D].join("\n");E.type="text/css",E.media=D,r.insertBefore(E,g.nextSibling),E.styleSheet?E.styleSheet.cssText=F:E.appendChild(k.createTextNode(F)),o.push(E)}},w=function(a,b,d){var e=a.replace(c.regex.comments,"").replace(c.regex.keyframes,"").match(c.regex.media),f=e&&e.length||0;b=b.substring(0,b.lastIndexOf("/"));var h=function(a){return a.replace(c.regex.urls,"$1"+b+"$2$3")},i=!f&&d;b.length&&(b+="/"),i&&(f=1);for(var j=0;f>j;j++){var k,l,o,p;i?(k=d,n.push(h(a))):(k=e[j].match(c.regex.findStyles)&&RegExp.$1,n.push(RegExp.$2&&h(RegExp.$2))),o=k.split(","),p=o.length;for(var q=0;p>q;q++)l=o[q],g(l)||m.push({media:l.split("(")[0].match(c.regex.only)&&RegExp.$2||"all",rules:n.length-1,hasquery:l.indexOf("(")>-1,minw:l.match(c.regex.minw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||""),maxw:l.match(c.regex.maxw)&&parseFloat(RegExp.$1)+(RegExp.$2||"")})}v()},x=function(){if(d.length){var b=d.shift();f(b.href,function(c){w(c,b.href,b.media),p[b.href]=!0,a.setTimeout(function(){x()},0)})}},y=function(){for(var b=0;b